Prawo spadkowe Testamenty, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
PRAWO SPÓŁDZIELCZEUmowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, przekształcenia
PRZYJMOWANIE NA PRZECHOWANIEPrzyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi prawne dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Radców Prawnych Prawnych Łukasza Kowalskiego i Tomasza Mallera.

Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy oraz błędami medycznymi. Dla naszych Klientów pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę i odszkodowania. Potrafimy skutecznie wpłynąć na firmy ubezpieczeniowe, aby już przed procesem sądowym wypłaciły osobom poszkodowanym należyte odszkodowanie. Naszymi Klientami są osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, osoby najbliższe ofiar wypadków, jak również osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu wyniku błędu medycznego.

Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane, a także przy uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji państwowej. Świadczymy także usługi przy negocjowaniu przez Klientów umów najmu powierzchni biurowych i użytkowych. Kancelaria prowadzi również sprawy o stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności. Posiadamy również duże doświadczenie w sprawach eksmisyjnych.

Prawo pracy

Kancelaria doradza pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy. Pomagamy w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy. Reprezentujemy klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy.

Udzielamy porad i reprezentujemy Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną firm prowadzących działalność za pomocą Internetu. Zajmujemy się przygotowanie i opiniowaniem umów taki jak np. umowy o wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych, umowy o wykonanie stron www, umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych, umowy o korzystanie/przeniesienie praw z domeny, umowy o prowadzenie reklamy internetowej itd.

Icon

Prawo spółek i gospodarcze

Icon

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie umów

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Posiadamy doświadczenie w zakładaniu spółek - od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność, poprzez sporządzenie umów, statutów spółek, aż do uzyskania postanowienia Sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców. Doradzamy w zakresie bieżących spraw korporacyjnych.

Icon

Prawo rodzinne

Icon

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego, Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawna osobom indywidualnym przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych. Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa. Reprezentujemy Klientów w sprawach o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Icon

Prawo spadkowe

Icon

Prawo spadkowe

Doradzamy w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, przy sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu. Oferujmy pomoc prawną i prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o zachowek oraz o dział spadku.

Icon

Prawo IT

Icon

Prawo IT

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną firm prowadzących działalność za pomocą Internetu. Zajmujemy się przygotowanie i opiniowaniem umów taki jak np. umowy o wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych, umowy o wykonanie stron www, umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych, umowy o korzystanie/przeniesienie praw z domeny, umowy o prowadzenie reklamy internetowej.